Centrála

Nitra

KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra
Slovenská republika
Telefon
+421 37 / 6560 700
Email
klimak@klimakslovakia.com
IČO
36545198
DIČ
2020153729
IČ DPH
SK 7120000030
VÚB a.s.
SWIFT
SUBASKBX
IBAN
SK43 0200 0000 0026 1855 0257
ČSOB, a.s.
SWIFT
CEKOSKBX
IBAN
SK58 7500 0000 0006 0249 1513
Obchodné oddelenie
Obchodné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 710
Email
obchod@klimakslovakia.com
Realizačné oddelenie
Realizačné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 730
Email
realizacne@klimakslovakia.com
Servisné oddelenie
Servisné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 750
Email
servis@klimakslovakia.com
IT Oddelenie
IT Oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 780
Email
it@klimakslovakia.com
Finančné oddelenie
Finančné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 720
Email
financne@klimakslovakia.com
Oddelenie skladu a logistiky
Oddelenie skladu a logistiky
Telefón
+421 37 / 6560 740
Email
sklad@klimakslovakia.com
Personálne oddelenie
Personálne oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 704
Email
praca@klimakslovakia.com
Právne oddelenie
Právne oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 786
Email
pravne@klimakslovakia.com
Marketingové oddelenie
Marketingové oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 787
Email
marketing@klimakslovakia.com

Napíšte nám

V prípade požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky alebo možnosti dodávateľskej spolupráce vyplňte tento kontaktný formulár.

Pobočka

Bratislava

KLIMAK, s.r.o.
R1 Centrum - Rožňavská 1
821 04 Bratislava
Telefón
0911 400 857
Email
klimak@klimakslovakia.com

Pobočka

Košice

KLIMAK, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
Telefón
0910 879 339
Email
vychod@klimakslovakia.com

Pobočka

Praha

KLIMEO systems s.r.o.
ROSMARIN BUSINESS CENTER
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Czech Republic
Fakturačná adresa
U Uranie 1583/21
Holešovice
170 00 Praha 7
Czech Republic
IČO
081 59 050
DIČ
CZ08159050