Centrála

Nitra

KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra
Slovenská republika
Telefon
+421 37 / 6560 700
Email
klimak@klimakslovakia.com
IČO
36545198
DIČ
2020153729
IČ DPH
SK 7120000030
VÚB a.s.
SWIFT
SUBASKBX
IBAN
SK43 0200 0000 0026 1855 0257
Obchodné oddelenie
Obchodné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 710
Email
obchod@klimakslovakia.com
Realizačné oddelenie
Realizačné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 730
Email
realizacne@klimakslovakia.com
Servisné oddelenie
Servisné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 750
Email
servis@klimakslovakia.com
IT Oddelenie
IT Oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 780
Email
it@klimakslovakia.com
Finančné oddelenie
Finančné oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 720
Email
financne@klimakslovakia.com
Oddelenie skladu a logistiky
Oddelenie skladu a logistiky
Telefón
+421 37 / 6560 740
Email
sklad@klimakslovakia.com
Personálne oddelenie
Personálne oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 704
Email
praca@klimakslovakia.com
Právne oddelenie
Právne oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 786
Email
pravne@klimakslovakia.com
Marketingové oddelenie
Marketingové oddelenie
Telefón
+421 37 / 6560 787
Email
marketing@klimakslovakia.com

Napíšte nám

V prípade požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky alebo možnosti dodávateľskej spolupráce vyplňte tento kontaktný formulár.

Pobočka

Bratislava

KLIMAK, s.r.o.
R1 Centrum - Rožňavská 1
821 04 Bratislava
Telefón
0911 400 857
Email
klimak@klimakslovakia.com

Pobočka

Košice

KLIMAK, s.r.o.
Južná trieda 74
040 01 Košice
Telefón
0911 102 976
Email
bodnar@klimakslovakia.com

Pobočka

Praha

KLIMEO systems s.r.o.
ROSMARIN BUSINESS CENTER
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Czech Republic
Fakturačná adresa
U Uranie 1583/21
Holešovice
170 00 Praha 7
Czech Republic
IČO
081 59 050
DIČ
CZ08159050