Klimak Energy ponúka energetické služby v oblasti TZB zariadení a energetických celkov s cieľom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov objektov.

Naše riešenia sú vhodné pre širokú skupinu objektov – administratívne budovy, priemyselné objekty, nemocnice, hotely, školy, objekty štátnej a verejnej správy, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné.

Garantujeme úspory vo výške min. 15 % až 30 %

Znížime energetickú náročnosť vašej budovy a zabezpečíme postupné zníženie prevádzkových nákladov.

Spoločnosť KLIMAK pôsobí už viac ako 30 rokov na slovenskom trhu technického zabezpečenia budov. Novú divíziu KLIMAK Energy rozbieha s cieľom zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v tomto segmente a ponúknuť klientom kvalitné služby v oblasti GES (garantovaná energetická služba) a energetického manažmentu založené predovšetkým na odbornosti a profesionálnom prístupe.

ČO JE TO GES ?

GES je obchodný model pre zabezpečenie modernizácie budov alebo energetických zariadení, ktorý umožňuje využitie budúcich úspor prevádzkových nákladov na splácanie investičných nákladov súvisiacich s modernizáciou. Je známy tiež pod medzinárodným označením EPC (Energy Performance Contracting). Tento typ projektov je financovateľný ako ESG projekt.

AKO CELÝ PROCES PREBIEHA?

Celý proces má niekoľko fáz, ktoré plynulo na seba nadväzujú a je následne aplikovateľný na široké spektrum rôznych typov objektov, na ktoré sa zameriavame – administratívne budovy, priemyselné objekty, nemocnice, hotely, školy, objekty verejnej správy, správcovské spoločnosti, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov a iné.

Naše služby vám pomôžu:

  • znížiť celkové náklady na energie
  • zvýšiť efektívnosť prevádzky
  • predĺžiť životnosť a zvýšiť hodnotu objektov a zariadení
  • prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov
  • zlepšovať celkovú kvalitu životného prostredia

Naše aktivity sú v súlade s politikami ESG a podporujú dlhodobú udržateľnú energetickú budúcnosť. Kladieme dôraz na efektívnejšie využívanie energií z obnoviteľných zdrojov, optimalizovanú a inteligentnú spotrebu energií, udržateľnú prevádzku, zdravé a komfortné vnútorné prostredie v objektoch a transparentné podnikateľské prostredie.

Pre viac informácií o našich službách nás kontaktujte na:

lahucky@klimakslovakia.com

+421 0904 34 34 34