Naše poslanie

Našim poslaním je tvoriť komfortné prostredie pre zlepšenie života ľudí. Už od roku 1993  prinášame špičkové riešenia a nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov pri zachovaní trvalej udržateľnosti a pozitívnych obchodných vzťahov i prostredia, v ktorom pôsobíme. Našim cieľom je, a vždy bolo, byť rešpektovaným lídrom a prvou voľbou v oblasti technického zabezpečenia budov.

Prinášame riešenia pre vzduchotechniku, chladenie, klimatizáciu a vykurovanie, ktoré sú komfortné, energeticky efektívne a šetrné k životnému prostrediu. Pri všetkom, čo robíme, dávame dôraz na symbiózu tímov a maximálnu kvalitu odvedenej práce i výstupov. Kombináciou moderných technológií, spoľahlivých služieb a odborného prístupu zamestnancov sme sa podieľali na tvorbe komfortného prostredia stoviek významných objektov na celom území Slovenska.

Naše hodnoty

Dôverujeme
si navzájom
Budujeme
silný tím
Usilujeme
o trvalý progres
Sme technologicky
hraví

Dôverujeme
si navzájom

Sme spoľahliví a očakávame spoľahlivosť

Do každého partnerstva vstupujeme maximálne zodpovedne s cieľom vždy splniť to, čo sľúbime. Zachovávame zdravý rešpekt a úctu k našim zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom i verejnosti a to isté očakávame od nich. V podnikaní máme, a vždy budeme mať, čistý štít.

Charakterizuje nás stabilita a vždy bude

Spoločne budujeme stabilnú firmu, ktorá sa správa zodpovedne voči všetkým svojim zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom i verejnosti. Dlhodobo nasledujeme našu starostlivo vytýčenú víziu.

Budujeme
silný tím

Neexistuje ja ani ty, len my

Sme otvorení novým nápadom a sebarealizácii každého z nás. Zároveň si uvedomujeme, že náš úspech nepramení z práce jednotlivca, ale tímu. Našim cieľom je bez ohľadu na rast chrániť priateľskú (rodinnú) atmosféru a pohodu, ktorá je predpokladom spokojného a vyrovnaného tímu, ale aj dlhodobo udržateľných riešení.

Rozširujeme si kompetencie a inšpirujeme trh

Uvedomujeme si, že udržateľný progres je podmienený nepretržitým vzdelávaním a inšpirovaním nás, našich obchodných partnerov, zákazníkov i verejnosti. Dokonale poznáme svoj produkt, potenciál i prostredie, v ktorom pôsobíme. Sme odhodlaní byť dlhodobou jednotkou v odbornej vybavenosti a kreativite špecialistov nášho segmentu.

Usilujeme
o trvalý progres

Sme úspešní, pretože myslíme a konáme komplexne

Máme náskok vďaka komplexnému prístupu k malým častiam i celku. Každý z nás pozná svoj prínos a zodpovednosť, ale svoju pozornosť nelimituje len na zverenú úlohu. Našou ambíciou je byť dlhodobou jednotkou, k čomu môžeme dospieť len výbornou spoluprácou tímov na úrovni firmy i celej skupiny.

Kvalita pre nás nie je očakávanie, ale záväzok

Kvalita a individualita, s ktorou pristupujeme ku klientom, nie je benefit ani náhoda, ale absolútny štandard. Ide o elementárny predpoklad udržateľnej existencie našej firmy, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností podceňovaný alebo ignorovaný. Kvalita reprezentuje náš štartovací bod i želaný cieľ.

Sme technologicky
hraví

Meníme odvážne nápady na každodennú realitu

Sme zruční detailisti, ktorí sa neboja vyhrnúť si rukávy. Naše skúsenosti sú cenným aktívom, ktoré nám umožňuje pracovať aj na najnáročnejších projektoch. Uvedomujeme si, že pôsobíme v prostredí neustálych zmien, preto musíme rozumieť súvislostiam, ostať detsky zvedaví, technologicky hraví a maximálne flexibilní.

Myslíme mimo krabice a tvoríme z ničoho niečo

Tvoríme fungujúce riešenia vo všetkých fázach projektu, pretože dokonale rozumieme našim technológiám, máme roky skúseností a schopnosť myslieť “out of the box”. Technologická hravosť a tvorivosť nám umožňuje prispôsobiť sa novej situácii a vždy priniesť klientovi najlepšie možné riešenie.