Značka KLIMAK bola založená v roku 1993. Spoločnosť od svojho vzniku neustále rastie odborne i personálne, v súčasnosti počet pracovníkov spoločnosti presahuje 80 zamestnancov a to prevažne v manažérskych a inžinierskych pozíciách.

Spoločnosť má stabilnú organizačnú štruktúru so silným zameraním na technických špecialistov v oblasti TZB. Počet montážnych pracovníkov je flexibilný v závislosti od realizačných fáz konkrétnych projektov, v príslušných mesiacoch dosahuje rozpätie od 200 do 280 registrovaných montážnikov pre profesie vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie a elektroinštalačné práce.

Sídlo spoločnosti je v krajskom meste Nitra, ktoré poskytuje pohodlný prístup pre ktorýkoľvek projekt na západnom a strednom Slovensku. Pre operatívne zabezpečenie zákaziek a následnú servisnú podporu na východe Slovenska bola zriadená pobočka v Košiciach.

Máte záujem o spoluprácu?