2016

Titul Stavba roka 2015 pre multifunkčný komplex CITY ARENA

Hlavná cena titul Stavba roka 2015 získal Multifunkčný komplex CITY ARENA, Trnava na ktorej sme realizovali kompletnú dodávku a montáž profesie vzduchotechniky, chladenia a vykurovania

Tretie miesto za zhodnocovanie chladiva

KLIMAK sa umiestnil na treťom mieste za zhodnocovanie chladiva za rok 2015. Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku udeľoval aj tento rok ocenenia za Komplexné servisné zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva.

2015

Polyfunkčný objekt ZUCKERMANDEL

Začiatok realizácie druhej najväčšej zákazky v histórií spoločnosti – polyfunkčného objektu ZUCKERMANDEL, súčasťou ktorého bude centrála ČSOB banky

Dominantné postavenie na trhu

Potvrdenie dominantného postavenia na trhu s novým maximálnym obratom vo výške 24,4 mil. €. V rámci skupiny KLIMAK sa podarilo spolu s partnermi TECHNOV, KLIMA TREND a CLIMAPORT prekonať hranicu obratu 35 mil. €

Nový showroom

Presťahovanie pobočky v Košiciach do nových predajných priestorov s novým showroomom na Južnej triede 11 s ukážkou reálnych funkčných klimatizačných jednotiek.

E-shop KLIMA DO DOMU

Spoločnosť KLIMA TREND, spol. s r.o. založila e-shop KLIMA DO DOMU www.klimadodomu.sk, ktorý sa zaoberá predajom a montážou klimatizácií vzduchotechniky, vykurovania pre bytové a rodinné riešenia.

2014

Historický obrat

Dosiahnutie historického obratu vo výške 24,0 mil. €

Najväčšia TZB spoločnosť

KLIMAK sa stal najväčšou TZB spoločnosťou na Slovenku.

2013

Rozširovanie pôsobnosti

Rozšírenie pôsobnosti firmy na susedných trhoch – získanie projektov v ČR a v Rakúsku.

Založenie CLIMAPORTU

Založenie partnerskej spoločnosti CLIMAPORT zameranej na distribúciu chladiacich zariadení zn. CARRIER a ALFA LAVAL

2011

Stabilita

Udržanie počtu zamestnancov a obratu aj napriek všeobecnému prepadu produkcie v stavebníctve.

2009

Zavedenie Integrovaného manažérstva

Zavedenie Integrovaného manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009

Interný systém

Spustenie interného systému NAVISION, ktorý pokrýva všetky procesné úkony spoločnosti

Košická pobočka

Založenie košickej pobočky operujúcej v regióne východného Slovenska.

2008

Posun vpred

Dosiahnutie obratu 22 mil. Eur, spoločnosť zamestnáva viac ako 80 interných zamestnancov a využíva služby viac ako 200 aktívne spolupracujúcich montážnikov.

KLIMAK Golfcup

Založenie tradície organizovania športovo-spoločenského podujatia KLIMAK Golfcup

2007

RIVER PARK

Získanie doposiaľ najväčšej zákazky počas histórie firmy, multifunkčný projekt RIVER PARK s rozlohou viac ako 100.000 m2

2006

TECHNOV

Založenie dcérskej spoločnosti na výrobu VZT potrubia a príslušenstva pre vzduchotechniku, www.technov.sk.
Spoločnosť KLIMAK tak získava operatívnu nezávislosť pri dodávkach tejto rozhodujúcej položky v profesiách vzduchotechniky.

2005

Zvyšovanie obratu

Dosiahnutie obratu prevyšujúceho 10 mil. Eur (300 mil. Sk)

Systém manažérstva kvality

Zavedenie Systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001.

2002

Komplexný balík mechanických inštalácií HVAC

Prvé úspešné realizácie v oblasti Ústredného kúrenia a Merania a regulácie, čím spoločnosť pokrýva komplexný balík mechanických inštalácií HVAC.

2001

Transformácia značky KLIMAK

Transformácia značky KLIMAK na Spoločnosť s ručením obmedzeným , vznik vnútornej organizačnej štruktúry.

1997

KLIMATREND

Založenie dcérskej spoločnosti zabezpečujúcej výkon servisných aktivít, www.klimatrend.sk

1993

Založenie značky

Založenie značky KLIMAK Ľuboš Laboš (fyzická osoba). Predmet aktivít: dodavateľská a montážna činnosť v oblasti vzduchotechniky.

Máte záujem o spoluprácu?